Neden Felsefe?

DAHA İYİ BİR İNSAN, DAHA İYİ BİR TOPLUM VE
DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN FELSEFE…

Felsefe kelimesi köken olarak “bilgeliğe duyulan aşk” anlamına gelen “Philosophia” kelimesinden gelir. Günümüzde her ne kadar sadece düşünmek, fikir yürütmek anlamında kullanılıyor da olsa, klasik anlamıyla yaşamın tüm alanlarını kapsayan pratik bir konudur.
Uygarlığın ana toprağı gelenektir; felsefe, bilim, sanat, kültür, fikirler onun içinden doğ- muştur.
Klasik Tarz bir Felsefe Okulu gibi çalışan Aktiffelsefe, geçmişin bilgeliğini günümüze taşı- yarak klasik tarz felsefenin kapılarını günümüz insanına tekrardan açmaya çalışmaktadır.
Klasik Tarz Felsefe sürekli düşünmeye eğilimli bir felsefe yaklaşımı değildir. Yaşamla ve bilinmeyenle yüz yüze gelmenin tutkulu bir yoludur. İnsanın tarihsel yazgısıyla, atalarıyla, yaşadığı anla, gelecekle olan bağını kurmaktır. Bu okul, yaşamı tüm yönleriyle ele alan bir felsefe tarzını topluma sunarken, modern insan ve dünyamızın sorunlarının ancak bu felsefi düşünceyi hayata geçirmekle çözülebileceğini bilmektedir. Bu yönü ile klasik tarz felsefe bir “Yaşama Sanatı”dır.

İnsan doğduğu andan itibaren merak eden, keşfetmeye, öğrenmeye, ilerlemeye, eğilimli bir varlıktır. Bu anlamda her insanın doğasında felsefi bir yan vardır. Merak ve araştırma yolculuğuna çıkan kişi, yavaş yavaş kendini tanıma olanağı bulur. Bu anlamda felsefe doğru düşünebilmeyi, seçimler yapabilmeyi, insanın kendi yaşamını daha etkin, daha anlamlı ve doyumlu yaşayabilmesini sağlar. Yaşadığı toplumla uyumlu ve birlik içinde hareket etmesine, bireysel ve toplumsal yaşamı uzlaştırmasına olanak tanır. Bilgiyi ve tecrübeyi bütünün faydasına kullanma becerisi kazandırır. Geçmişi anlama, bugünü değerlendirme, geleceği inşa etme fırsatı verir.

BU KAPSAMDA YAPTIĞIMIZ ETKİNLİKLER:

 • Felsefe ve Psikoloji Dizi Seminerleri 
 • Dünya Felsefe Günü Etkinlikleri
  Filozoflar Geçidi Sergisi
  Çocuklar için Felsefe Seminerleri 
 • Dünya Etik Günü Etkinlikleri
  Erdemler Sergisi
  Konferanslar

FELSEFE SEMİNERLERİMİZE KATIL

(0505) 730 02 91

gtag('config', 'AW-802439404');