Simya Öğretisi İle Aydınlanma

Simya Öğretisi İle Aydınlanma

Lisedeyken bizlere simya diye bir kavramdan bahsetmişlerdi. Ders kitaplarına göre simya; değersiz metalleri altına çevirme ve ölümsüzlük iksirini bulma çabasıydı. Kimyanın da temeli sayılabilirdi ama bir bilim dalı olarak kabul edilemezdi. Başka bir tanım daha vardı...
Mitra ve Mitraizm Kültü

Mitra ve Mitraizm Kültü

İlkçağ döneminde birbirleriyle çağdaş olan iki uygarlığı aynı anda etkileyen bir kültün adı: Mitraizm Ahameniş Hanedanı dönemi Pers Uygarlığına egemen olmuş Zerdüştlük dininde önemli bir ruhani figür iken, daha sonraları Roma Uygarlığına da yerleşmiş bir inanç sistemi...
Çağının Ötesindeki Kadın:Hypatia

Çağının Ötesindeki Kadın:Hypatia

Çağının ötesinde biri… Şairin, “Platon’un ruhu, Afrodit’in bedeni” dediği… Yaşamıyla da ölümüyle de hatıralardan çıkmayan… O, felsefe sahnesine çıkmış ilk kadın filozof… İskenderiyeli Hypatia… 370-415 yılları arasında yaşamıştır ilk bilim kadını, filozof ve astronom...
gtag('config', 'AW-802439404');