Zihinsel Konsantrasyon kitabından sonra Ernest E. Wood’un Türkçe’ye çevrilen ikinci kitabı,

Hafıza Sanatı, yayınlarımız arasında yerini aldı. Yazar, bu eserde, önceki eserinde olduğu gibi zihin eğitimi ve alıştırmaları incelenmektedir. Hafızayı, Fiziksel veya Bedensel Hafıza ile Ruhun Hafızası olarak ayıran yazar, yeni metot aslında geleneksel metot olan, akla ve zekâya hitap eden bir bellek tekniğinin nasıl kullanılacağını bize anlatıyor. Bunu, imajlar ve zihinsel imgelem yeteneğini kullanarak hafızasının hareketlerini yöneten 4 ilkeyi hatırlatan metotların birlikteliği ile yapıyor. Yazar, bu kitabı, 22 haftalık kurs sonucunda ancak değer biçilebileceği ve faydalanılabileceği için bize öneriyor. Eğitmen; mesleği gereği, daha iyi olanı vermek anlamına gelen cömertliğin en iyi örneğidir, hem de insan varlığının potansiyel olarak taşıdığı ve sahip olduğu etik değerleri ve erdemleri canlandırmak için sevgi ile kişileri aydınlatan ve onlara ışık getirmeye çabalayan kişidir. Bu açıdan bakıldığında Ernest Wood, bir eğitmen olup, bu kitabı bizi eğitmek için yazmıştır.

Yeni şeyleri bellemek, doğuştan gelen bazı şeyleri hatırlayarak (yeniden) öğrenmek ve bunları birleştirerek ve hayatımıza uygulayarak yaşama değeri olanı, yani iyi insan varlıkları olmamıza yardım eden şeyleri ruha kaydetmek gereklidir.

18 Ağustos 1883 yılında Mancester ‘da doğan yazar 17 Eylül 1965 ‘te A.B.D’de hayata gözlerini yumar.  Peki bu aralıkta bizlere kazandırdığı neler var derseniz, Hafıza Sanatı adlı eserine bir bakalım . Oldukça yetkin  bir Sanskrit bilimi, konsantrasyonist ve meditasyonist bir yaklaşımla Yoga , Tibet ve Hint düşüncesinin zirvelerini dolaşarak verdiği eserlerden biri olan bu eserle, eğitiminde uzmanlaştığını bizlere kanıtlıyor.

Zihnin, aklın ve ruhun eş güdümü ile elde edebileceğimiz  hafızanın sınırlarını bize aralayan yazar, eserinde bireyin günlük yaşamındaki bilişsel ve duyuşsal  yaşanmışlıkların, zihnimizin ve hafızamızın eğitimine kazanımını “ kalıcılık“ ile sonuçlandırır. Bunu yaparken kullandığı teknikler , anlam ilgileri , kolerasyon,  somuttan soyuta, özelden genele gibi çeşitli yollarla bir rehber çalışma düzeni sunar bizlere. Hem bir yetişkinin  hem öğrencinin hem de kendini öğrenmeye adamış herkesin faydalanabileceği bir kitapla karşı karşıyayız.

Hafızanın doğru kullanıldığında özellikle yabancı dildeki sözcüklerin karşılıklarını zihinde kalıcı  olarak yer edeceğini izah eder. Bu süreci temelde üç aşamada inceleyip çözüm yolu sunarken ilk olarak bilinmeyenle başlar. Yani ortadaki problemi tanımlayarak ve ardından bilinen ile bilinmeyeni karşılaştırarak aralarındaki benzerlik ve farklılıklara değinir.Bu noktalarda imajinasyonun önemine değinir .Ve tabi bu süreçte ruh halinin payını da ekler .

Çoğu zaman unutmamak için yazarak çalıştığımız şeylerin tekrar ve sıra ile hatırlanmasında, bir konuşma metni, bir sunum , yaşanan günlük ve seri olay zincirleri..Hepsini tek tek hatırlamak için zihnimizi zorlamaya gerek olmadığını ve zaten zihnin bunu doğal bir süreç içinde gerçekleştirdiğinin farkındalığını, bir imajinasyon ile somut bir hale getirir ki bu da doğal bir süreç içinde ezberciliğin dışında bir yol gösterir.

Özetle;  irade,  kişilik , benzetme, karşılaştırma, düşünme ve düşünme yolları … Hepsini bir arada bize sunarken bunları kimi zaman hikaye ve kimi zaman uygulayacağımız bir yöntemle ayrıca sembolleştirmelerle zihni yormadan aslında hepsinin üstesinde gelinebileceğini somut bir biçimde ifade eder.. Ve son olarak düzenli yapılacak olan zihinsel ve bedensel egzersizler ile eserini taçlandırır.

gtag('config', 'AW-802439404');