Elemental Doğa Ruhları

📖 Kitap Tanıtım Arka Kapak Yazısı: 20. yüzyılın sonlarına yaklaşırken maddeci ve tanrıtanımaz ideolojilerin egemen olduğu bu kollektif şuursuzluk çağında hayatın “okült” formlarına karşı büyük bir ilgi doğmaktadır. Fakat doğanın en temel yasaları hakkındaki bilgi eksikliği, insanları cehalet ve fantezi ile karışık çılgınca hipotezlerin yer aldığı bilim kurgular üretmeye sevk ediyor.
Bu yapıt okuyucunun “doğaüstü” olmayan, ama kendi varoluş planına sahip varlıklara ait bir dünyayı keşfetmesine imkân sağlıyor, ne var ki günümüz insanı onları algılama kapasitesini kaybetmiş bulunuyor.
Aşağıda Elemental Doğa Ruhları kitabımızdan alıntılar bulacaksınız.


💐”Soylu güllerin kokusu karanlıklarda bile hassas ruhlar tarafından fark edilir… Doğaüstü olan şeylerin ‘Doğal’ olduğunu hatırlamak istiyoruz. Gözümüz onları fark etmese de morötesi ve kızılötesi ışınlar vardır. İnsanların çoğu onları görme kapasitesini kaybetmiş olsa da Doğa Ruhları mevcuttur…”


⏳ “İnsanlar Ebediliği kavrayamaz, fakat Sabit Süre’yi kavrayabilir… ‘Büyük Evren’ dediğimiz şey, birbirinden maddesel olarak milyonlarca ışık-yılı uzaklıktaki galaksilerin tümü tarafından, maddesel olmayan doğası nedeniyle, insanın duyuları için gerçek olmayan, ama zihni için çok açık olan diğer her şeyden meydana gelmiştir… İşte bu Sır’dır… Her şey oradadır ve hiçbir şey orada değildir. Ve biz, insan olan Varlıklar, buna Dâhil bulunuyoruz.”


➰ “Dinamik olan, hareket halinde olan, kendini değişikliğe uğratan ve Maya’nın Büyük Oyunu’nda binlerce aynaya akseden Kosmos’dur… Bu dünyada gerçek ve yalan, zevk ve acı, hayat ve ölüm vardır. Devirler belirlenmiştir ve belirleyicidirler. Karma vardır. Karmada liyakat kazanılır da kaybedilir de. Onu meydana getiren unsurların sayısı sabittir ve her zaman aynıdır…”


🧠💗 “Bu evrendeki hayrımız ve şerrimiz her zaman, en azından bir kere, arzumuza ulaşmak ve doğruluğuna inandığımız şeyin gerçekliğini kabul etmektir. Tanrı’ya inanıyorsak, O’nu idrak ediyoruz; inanç tüm aklın kalbidir.”


💃🕺”İnsan kendi vücudunu büyük bir süratle hareket ettirmekte, fakat bizzat kendisinin esiri olarak dolaşmaktadır. Sağır ve kördür, felsefeye merak duyma kapasitesinden mahrum ve fizik ötesinde de yayılma kapasitesini kaybetmiştir. İyiliğin kendisini değil, sunduğu yararları kavramakta, kalbindeki iç huzura değil, rahatına değer vermekte, düşünmemekte, sadece spekülasyon yapmaktadır.”


🧑🏻‍🦲🔄👨🏻‍🦳 “Halk dilinde doğum ve ölüm denilen şey, basit bir şekil değişikliğinden başka bir şey değildir, bakış açısına göre değerlendirilen bir görünüm değişikliğidir… Hiçbir şey kaybolmaz, hiçbir şey artmaz, her şey değişikliğe uğrar. Bedenler ruhların basit gölgelerinden başka bir şey olmadıkları gibi ruhlar ait oldukları boyut içerisinde kendi bilinçlerine sahiptirler.”


🌳🐈”Mineraller, bitkiler, hayvanlar, insanlar, kahramanlar dünyası ve bunları birleştiren Işık Sütunu; hepsi yaşamakta hepsi nefes alıp vermekte, titreşmekte, hareket etmekte, hareketsiz hale geçmektedirler… Hayata gözlerini açmayı başaranlar çevrelerindeki her şeyi algılayabilirler. Var olmaya kararlı, akıllı bir hayat. O ihtiyaçları olan şekillere ve yoğunluklara bürünür…”


🌍”Gizemcilere göre gerçekliğe sahip bulunmayan iki dünya mevcuttur. Birincisi, daha önce söz konusu ettiğimiz ve fark edebilme kabiliyetimizin sınırları ötesindeki dünyadır. Buna atıfta bulunuyoruz, zira orada felsefedeki Varlık kelimesinin eş anlamı olan İrade bulunmaktadır ve diğeri de, Fizik Dünyasıdır. Bu dünya ilahi Objelerin geçici bir gölgesinden başka bir şey değildir ve materyalist görüş açısından fark edilmesi mümkün olmayan Amaçlara doğru hareket halindedir…”


💧”Binlerce yıllık anlayışa göre Evren(Kozmos) bir tek öğeden oluşmuştur. Bu anlayış teklik kavramına cevap teşkil eder ve idrak etme yoluyla kavranabilir… Kendi dizini içerisine çok farklı elemanların dâhil olduğu bir mikro molekülden ibaret olan ve insanın yarım asırdan beri parçalamaya muvaffak olduğu atomdan başka bir şey değildir… İçerisinde hareket ettiğimiz gözle görünür planda bize verilen fark etme ve anlama imkânına dayanarak onun dört Element’ten oluştuğunu teyit edebiliriz: Toprak, Su, Hava ve Ateş.”


🔥”Dört eleman maddelerin özellikleri üzerine etki eder ve her zaman, bilerek olmasa da, Su bitkilerinden, Hava taşlarından ve Ateş burçlarından işaretlerinden bahsedildiğini duyarız. Gerçekte, Dört Öğe, Doğa’mızın dört temel gücü veya temel müzik notaları gibidirler, bizi yöneten Tanrısal Plân tarafından bu dört şekilde görünen öğelerin birbirine nüfuz ederek yapılaşmasına imkân veren ve karakterize eden Dinamik Birliğin gücüne bunlar dâhildir.”


🌷🐶”Gördüğümüz, dokunduğumuz ve yediğimiz bitki ve hayvanlarda ruhun varlığını inkâr eden birtakım insanlar için evcil bir hayvanın candan sadakati, bir ağacın veya bir gül fidanının hayat veren arkadaşlığı ve mevcudiyeti, tesadüflerin veya az çok uydurulmuş genetik kanunların sebep olduğu biçim ve renklerden başka bir şey değildir. Bunlara ait her türlü metafizik özelliği yadsıyan bu kişilere Doğa Ruhlarının varlığını ve mevcudiyetini izah etmek zordur… Bu sebepledir ki, bu konu bir azınlığa hitap etmez, elitist amaçları da yoktur, bilakis, herkesin yararına sunulmaktadır.”


🕯️ “Evren’de her şeyin bir Koruyucu Ruh’u vardır. Gezegenlerin de birer Koruyucu Ruh’u vardır ve Doğa Ruhları hiyerarşisi gece ve gündüzler başladığında ona itaat ederler. Gezegenimizin de koruyucu ruhu vardır ve yok oluncaya kadar da olacaktır…”


Aktiffelsefe Araştırma Grubu


Doğu ve batı felsefelerini ve kültürlerini incelediğimiz felsefe seminerlerimize katılmak isterseniz de buraya tıklayarak ücretsiz kayıt yaptırabilirsiniz. Bu arada seminer konularımızı incelemek için Felsefe Seminerleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılarımız:

gtag('config', 'AW-802439404');