Hayran Olunası Bilge: Konfüçyüs

Hayran Olunası Bilge: Konfüçyüs

Konfüçyüs, MÖ 551 – MÖ 479 tarihleri arasında, Doğu Zhou Hanedanlığı döneminde yaşamış Çinli politikacı, felsefeci, eğitimci ve yazardır. Adı Türkçe “Büyük Üstat” anlamına gelmektedir. Kendisi hayatını insanlığın iyiliğine adamış bir hümanisttir. Çin...
Çin Hikayeleri

Çin Hikayeleri

Destanlar, bir milletin tarihinde gerçekleşmiş, unutulması mümkün olmayan bir olay üzerine söylenmeye başlayıp gelişmesini asırlarca devam ettiren milli eserlerdir. Eski Türklerde en önemli edebiyat türü olmasına ve Avrupa Edebiyatında da çok önemli yer tutmasına...
Lao Tzu (Lao Zi) ve Taoizm

Lao Tzu (Lao Zi) ve Taoizm

HAYATI İhtiyar bilge Lao Tzu’nun hayatı hakkında pek bir bilgi yoktur. O, Çin’in ilkbahar-sonbahar dönemi diye adlandırılan döneminde kaosun ortasına doğmuştur. Bu dönem Çin’de büyük bir otorite boşluğu vardır. Bu yüzden siyasal sosyal ve ekonomik sıkıntılar...
Yin Yang Felsefesi

Yin Yang Felsefesi

Çin inanışına göre her şey hiçlikten doğar. Hiçlikten, bir meydana gelir ve bu bir de bölünerek ikiyi oluşturur. Bu ikilik karşıt kutupları ifade eder. Ancak buradaki ikilik batılı anlamda bir ikilik değildir.  Batıdaki metaforlara bakıldığında ışık karanlıkla,...
Konfüçyus & Lao Tse

Konfüçyus & Lao Tse

Konfüçyus & Lao Tse Benzerlikleri Yaşadıkları Dönem Konfüçyus ve Lao Tse aynı dönemde yaşamışlardır. Onları daha iyi anlayabilmek adına yaşadıkları dönemi gözden geçirerek başlayalım yazımıza.   Çin’in tarihine baktığımızda birbirine rakip olan...
gtag('config', 'AW-802439404');